अंधांची यादी: अकबर बिरबल | Akbar Birbal Story In Marathi | Marathi Gosti | 562

गोष्टी

अंधांची यादी: अकबर बिरबल | Akbar Birbal Story In Marathi | Marathi Gosti

एकदा सम्राट अकबराने बिरबलाला राज्यातील अंध लोकांची यादी आणण्याचा आदेश दिला. हे काम एका दिवसात करणे अशक्य होते. त्यामुळे बिरबलाने अकबराकडे एका आठवड्याची वेळ मागितली.

दुसऱ्या दिवशी बिरबल दरबारात हजर झाला नाही. बॅग घेऊन तो शहरातील हाट बाजारात गेला आणि मध्यभागी एका ठिकाणी जाऊन बसला. मग त्याने आपल्या पिशवीतून जोडा काढला आणि शिवायला सुरुवात केली.

तेथून जाणाऱ्या लोकांनी बिरबलला जोडे शिवताना पाहिले तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटले. बादशहा अकबराचा सल्लागार आणि राज्यातील सर्वात विद्वान व्यक्ती यांच्यात बाजारात बसून जोडे शिवण्याची चर्चा कोणीही मान्य करू शकत नाही.

बरेच लोक मदत करू शकले नाहीत आणि ते बिरबलाला विचारत राहिले, “महाराज! काय करत आहात?

या प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी बिरबलाने आपल्या पिशवीतून एक कागद काढला आणि त्यात काहीतरी लिहायला सुरुवात केली. असेच दिवस निघून गेले आणि बिरबलाची चपला शिवण्याची प्रक्रिया बाजाराच्या मधोमध बसून चालू राहिली.

“काय करतोयस?” हा प्रश्न केव्हाही विचारला की तो कागदावर काहीतरी लिहू लागला. हळुहळु बिरबल वेडा झाल्याची बातमी शहरात पसरली.

 

एके दिवशी सम्राट अकबराचा ताफा त्याच बाजारातून निघाला. बिरबलाला जोडे शिवताना अकबराने पाहिले तेव्हा तो बिरबलाकडे गेला आणि विचारले, “बिरबल! हे काय करतोयस?”

अकबराच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याऐवजी बिरबल कागदावर काहीतरी लिहू लागला. हे पाहून अकबर संतापला आणि आपल्या सैनिकांना म्हणाला, बिरबलाला पकडून दरबारात घेऊन जा.

शिपायांनी बिरबलाला दरबारात अकबरासमोर हजर केले. अकबर बिरबलाला म्हणाला, “तू वेडा झाला आहेस हे शहरभर पसरले आहे. आज आपणही पाहिलं. काय झालंय तुला?

प्रत्युत्तरादाखल बिरबलाने अकबराकडे यादी वाढवली. अकबर आश्चर्याने त्या यादीकडे पाहू लागला.

तेव्हा बिरबल म्हणाला, “जहानपनाह! तुमच्या आदेशानुसार राज्यातील अंध व्यक्तींची यादी तयार आहे. आज आठवड्याचा शेवटचा दिवस आहे आणि मी माझे काम पूर्ण केले आहे.

यादी मोठी होती. अकबराने यादी घेतली आणि त्यात लिहिलेली नावे वाचायला सुरुवात केली. वाचता वाचता तो यादीच्या शेवटी पोहोचला तेव्हा तिथे त्याचे नाव लिहिलेले दिसले. मग काय? ते घाबरले.

 

बिरबल! आमची नावे या यादीत टाकण्याची तुमची हिंमत कशी झाली? अकबर बिरबलावर नाराज होऊ लागला.

“सर शांत व्हा, मी सगळं सांगतोय.” असे म्हणत बिरबल सांगू लागला, “राजा सुखरूप आहे! गेले एक आठवडा मी समुद्र किनारी बाजारात जाऊन रोज शूज शिवत होतो. माझ्या हालचाली प्रत्येक जाणाऱ्या व्यक्तीला दिसत होत्या. तरीही तो येऊन मला विचारायचा की मी काय करतोय आणि मी त्याचे नाव अंधांच्या यादीत टाकायचे. डोळे असूनही सर्वजण आंधळे होते. माफ करा सर, तुम्ही पण हा प्रश्न विचारला होता, म्हणूनच तुमचेही नाव या यादीत आहे.

cc hdr effect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *