अकबर बिरबल या जादुई गाढवाची कहाणी | Magical Donkey Story In Marathi Gosti

एकदा सम्राट अकबराने बेगम साहिबाला तिच्या वाढदिवसानिमित्त एक अनमोल हार दिला. बेगम साहिबा यांना तो हार खूप आवडला कारण तो बादशाह अकबराने दिलेला भेट होता. त्याने ते एका पेटीत अतिशय काळजीपूर्वक ठेवले.

एके दिवशी बेगम साहिबा यांनी मेकअप करताना हार काढण्यासाठी छाती उघडली, तेव्हा त्यांना ते गायब दिसले.

घाबरून तिने ताबडतोब अकबरला गाठले आणि तिला तिचा मौल्यवान हार हरवल्याची जाणीव झाली. अकबराने त्याला तो हार खोलीत नीट शोधण्यास सांगितले. पण त्याचा पराभव झाला नाही. आता अकबर आणि बेगम साहिबा यांना खात्री पटली की हे शक्य आहे की नाही, तो शाही हार चोरीला गेला आहे.

अकबराने ताबडतोब बिरबलाला बोलावून सर्व प्रकार सांगितला आणि शाही हार शोधण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवली.

उशीर न करता बिरबलाने राजवाड्यातील सर्व दासी आणि नोकरांना दरबारात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

 

काही वेळातच न्यायालय झाले. अकबर आपल्या बेगम साहिबासोबत शाही सिंहासनावर बसला होता. दरबारात सर्व नोकर व दासी हजर होत्या. बिरबल नुकताच बेपत्ता होता.

सर्वजण बिरबल येण्याची वाट पाहू लागले. मात्र दोन तास उलटूनही बिरबल आला नाही. बिरबलाच्या या कृतीचा अकबराला राग येऊ लागला.

दरबारात बसण्याचे कोणतेही औचित्य न दिसल्याने तो उठला आणि बेगम साहिबासोबत निघून गेला. त्याचवेळी बिरबल दरबारात दाखल झाला. त्याच्यासोबत एक गाढवही होते.

उशीर झाल्याबद्दल अकबराची माफी मागून तो म्हणाला, “जहाँपनाह! मला माफ करा. मला हे गाढव शोधायला वेळ लागला.

बिरबलाने त्या गाढवाला दरबारात सोबत का आणले हे सर्वांच्या समजण्यापलीकडचे होते.

बिरबलाने सर्वांची उत्सुकता शांत केली आणि म्हणाला, “हे काही सामान्य गाढव नाही. हे एक जादुई गाढव (जादुई गाढा) आहे. मी हे गाढव इथे आणले आहे जेणेकरून ते राजेशाही गळ्यातील चोराचे नाव सांगू शकेल.

 

बिरबलाचे बोलणे अजून कोणाला कळत नव्हते. बिरबल म्हणू लागला, “मी या जादुई गाढवाला जवळच्या खोलीत नेऊन उभा करतो. एकामागून एक सर्व स्त्री-पुरुषांनी त्या खोलीत जाऊन या गाढवाची शेपटी धरावी आणि त्याने चोरी केली नाही असे मोठ्याने ओरडावे लागेल. लक्षात ठेवा की तुमचे सर्व आवाज बाहेरून ऐकले पाहिजेत. शेवटी हे गाढवच सांगणार चोर कोण?

बिरबलाने गाढवाला दरबाराला लागून असलेल्या खोलीत सोडले आणि सर्व नोकर रांग लावून त्या खोलीत जाऊ लागले. सर्वजण खोलीत गेल्यावर बाहेरून मोठा आवाज यायचा – “मी चोरी केली नाही.”

हे सर्व स्त्री-पुरुष झाल्यावर बिरबलाने गाढवाला बाहेर काढले. आता सर्वांच्या नजरा गाढवाकडे लागल्या होत्या.

पण गाढवाला बाजूला ठेवून बिरबलाने विचित्र कृत्य करायला सुरुवात केली. तो सर्व सेवकांकडे गेला आणि हात पुढे करून वास घेण्यास सांगितले. सम्राट अकबर आणि बेगमसह सर्वांनाच आश्चर्य वाटले की बिरबल काय करत आहे. तेव्हा बिरबल नोकराचा हात धरून जोरात म्हणाला, “जहांपनाह! हा शाही हाराचा चोर आहे.

 

“बिरबल, एवढ्या आत्मविश्वासाने असे कसे म्हणता? या जादुई गाढवाने तुला या चोराचे नाव सांगितले आहे का? आश्चर्याने अकबराने बिरबलाला विचारले.

बिरबल म्हणाला, “नाही महाराज! हे जादुई गाढव नाही. हे एक सामान्य गाढव आहे. मी फक्त त्याच्या शेपटीवर एक विशेष प्रकारचा परफ्यूम ठेवला आहे. जेव्हा सर्व सेवकांनी त्याची शेपटी पकडली तेव्हा त्या अत्तराचा सुगंध त्यांच्या हातात आला. पण या चोराने भीतीने गाढवाची शेपूट धरली नाही. तो खोलीत गेला आणि फक्त जोरात ओरडत बाहेर आला. त्यामुळेच त्या परफ्युमचा सुगंध त्याच्या हातात येत नव्हता. यावरून तो चोर असल्याचे सिद्ध होते.

चोरट्यावर छापा टाकून शाही हार जप्त करण्यात आला असून त्याला कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यावेळी बेगम साहिबा यांनाही बिरबलाच्या शहाणपणाची खात्री पटली आणि तिने अकबराला बिरबलला अनेक भेटवस्तू मिळवून देण्यास सांगितले.

effect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *