सर्व वाहून जातील: अकबर आणि बिरबलची मजेदार कथा | Akbar Birbal Ki Mazedar Gost | Marathi Gosti | 565

गोष्टी

सर्व वाहून जातील: अकबर आणि बिरबलची मजेदार कथा | Akbar Birbal Ki Mazedar Gost | Marathi Gosti

 

एके दिवशी सम्राट अकबर आपल्या सैनिकांसह शिकारीला गेला. त्याच्यासोबत बिरबलही होता. दिवसभर शिकार केल्यानंतर ते संध्याकाळी परतायला लागले. वाटेत एक गाव लागलं. अकबराने बिरबलला त्या गावाची माहिती विचारली तेव्हा बिरबल म्हणाला, “जहांपनाह! मीही या गावात पहिल्यांदाच आलो आहे. त्यामुळेच मला याबद्दल काहीच माहिती नाही. एका गावकऱ्याला विचारल्यानंतर मी तुम्हाला या गावाची माहिती देतो.

बिरबलाचे म्हणणे होते की एक माणूस जवळून गेला, ज्याच्यावर बिरबलाची दृष्टी पडली आणि त्याने त्याला स्वतःकडे बोलावले. त्या माणसाने सम्राट अकबर आणि बिरबल यांना ओळखले. जवळ आल्यावर नतमस्तक होऊन हात जोडून उभा राहिला.

बिरबल अकबराला म्हणाला, “जहाँपनाह! तुला जे काही विचारायचे आहे ते या माणसाला विचारा.”

अकबराला आपल्या राज्यात येणारे गाव आणि तेथील लोकांचे कल्याण जाणून घ्यायचे होते. त्याने विचारले, “या गावात सर्व काही ठीक आहे, काही अडचण नाही का?”

 

”जहांपण! तुमच्या नियमात कोणाला काय अडचण येऊ शकते. सर्व काही ठिक. त्या माणसाने उत्तर दिले.

“ठीक आहे! तुझं नाव काय आहे?” अकबराने विचारले.

“गंगा!”

“आणि वडिलांचे नाव?”

“जमुना!”

“मग आईचे नाव सरस्वती असेल?” अकबरने खिल्ली उडवली.

“नाही जहाँपनाह! नर्मदा!” तो माणूस लाजत म्हणाला.

हे ऐकून बिरबल हसला आणि म्हणाला, ”जहांपनाह! या गावात बोटीशिवाय प्रवेश करता येत नाही. नाहीतर सर्वजण इतक्या नद्यांमध्ये वाहून जातील.

हे ऐकून अकबर हसायला लागला.

all material

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *