Cotton कापसाचे बाजार भाव परत वाढले 13500 हजार पार

Cotton कापसाचे बाजार भाव परत वाढले 13500 हजार पार
जळगाव - क्विंटल 45 5200 5300 5200
अहमदनगर - क्विंटल 309 4000 5350 4675
रंगाबाद - क्विंटल 18 5200 5350 5275
अमरावती - क्विंटल 3 5600 5800 5700
माजलगाव - क्विंटल 673 4500 5375
लासलगाव - विंचूर — क्विंटल 925 3000 5500 5350