शालेय क्रीडा साहित्य मागणी पत्र | Krida Sahitya Magni Patra In Marathi

शालेय क्रीडा साहित्य मागणी पत्र | Krida Sahitya Magni Patra In Marathi

अभ्यास

काय मित्रांनो तुम्ही देखील ” शालेय क्रीडा साहित्य मागणी पत्र | Krida Sahitya Magni Patra In Marathi “ या विषयी माहिती शोधत आहात का ? हो , तर मग तुम्ही अगदी योग्य ठिकाणी आला आहात .

शालेय क्रीडा साहित्य मागणी पत्र या लेखामध्ये आज आपण क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र कसे लिहायचे याचा नमुना पाहणार आहोत . मित्रांनो या लेखामध्ये दिलेले मागणी पत्र इयत्ता ८ वी , ९ वी , १० वी व इतर वर्गातील विद्यार्थी देखील वापरु शकतात .

शालेय क्रीडा साहित्य मागणी पत्र | Krida Sahitya Magni Patra In Marathi
शालेय क्रीडा साहित्य मागणी पत्र | Krida Sahitya Magni Patra In Marathi

शालेय क्रीडा साहित्य मागणी पत्र | Krida Sahitya Magni Patra In Marathi

प्रति ,
श्राव्या स्पोर्ट्स ,
सातारा.
दिनांक :- २० जून 2022

विषय :- क्रीडा साहित्याची मागणी करणे बाबत .

महोदय , 

नमस्कार , मी अभिषेक सणस . विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने पत्र लिहित आहे . आम्हांला शाळेमध्ये काही क्रीडा साहित्याची कमतरता भासत आहे . यासाठी आम्हांला काही क्रीडा साहित्य हवे आहे आहे . ते आम्हाला तुमच्या दुकानामधून हवे आहे . आम्ही नेहमी क्रीडा साहित्य हे तुमच्याच दुकानामधून घेत असतो .

क्रीडा साहित्याची यादी खालीलप्रमाणे :-
१) भाला :- १०
२) थाळी :- १० 
३) गोळा :- ५ 
४) बास्केट बॉल :- ५ 
५) हॉकी स्टिक :- १० 

वरील सर्व साहित्य खाली दिलेल्या शाळेच्या पत्त्यावर लवकरात लवकर पाठवावे व याचबरोबर या सर्व साहित्याचे बिल देखील या साहित्यासोबातच द्यावे अशी विनंती . सर्व साहित्य मिळताच , याची सर्व रक्कम दुकानाच्या नावे पाठविण्यात येईल .

आपला विश्वासू ,
विद्यार्थी प्रतिनिधी ,
अभिषेक सणस , 
न्यू इंग्लिश स्कूल ,
सातारा .

आपण काय शिकलो ?

मित्रांनो या लेखामध्ये आज आपण ” शालेय क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र ” पहिले . मित्रांनो शाळेसाठी क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र हे आवडले असेल , तर तुमच्या मित्र – मैतीणींना देखील नक्कीच शेअर करा .

धन्यवाद …!

हे देखील वाचा :-

TEAM IN MARATHI LEKHAK