विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार | Viram Chinh in Marathi

Viram Chinh in Marathi List | विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार

व्याकरण

काय मित्रांनो तुम्ही देखील ” Viram Chinh in Marathi List | विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार ” शोधत आहात ? तर मग तुम्ही अगदी योग्य ठिकाणी आला आहात .

Viram Chinh in Marathi List या लेखामध्ये आज आपण विरामचिन्हे मराठी नावे इंग्रजी नावे , विराम चिन्ह चे प्रकार कोणते आहेत ? म्हणजेच विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार प्रकार हे सर्व आपण आज या लेखामध्ये आज आपण पाहणार आहोत .

मित्रांनो हा लेख तुम्ही शेवट पर्यंत नक्की वाचा . मला खात्री आहे , कि हा लेख तुम्हांला नक्कीच आवडेल . मित्रांनो हा लेख आपण शालेय विद्यार्थ्यांसाठी बनवलेला आहे . जेणेकरून त्यांना हा लेख वाचून Punctuation Mark in Marathi या विषयीची जी माहिती आहे , ती सर्व माहिती त्यांना मिळेल .

 

विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार | Viram Chinh in Marathi
विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार | Viram Chinh in Marathi
Content Show

विरामचिन्हे म्हणजे काय ? | What is Punctuation Marks in Marathi ?

मित्रांनो तुम्ही विरामचिन्हे हा शब्द देखील बर्‍याच ठिकाणी ऐकलाच असेल , मित्रांनो विरामचिन्हे हे एखाद्या वाक्य मध्ये कोणत्या ठिकाणी थांबायचे आहे , कोणत्या ठिकाणी हा प्रश्न आहे , वाक्य कुठे संपते , कुठे उद्गार आहे , वाक्यात कोणत्या ठिकाणी किती थांबायचे या सर्व गोष्टी समजण्यासाठी या प्रकारची चिन्हे वापरली जातात . त्यांना विरामचिन्हे असे म्हटले जाते. .

मराठी विराम चिन्हे व त्यांची नावे | Types Of Punctuation Marks in Marathi

 

No. Name Sign
1. पूर्णविराम  .
2. अर्धविराम  ;
3. अपूर्ण विराम  :
4. प्रश्नचिन्ह  ?
5. उद्गारवाचक चिन्ह !
6. अवतरण चिन्ह ” ” , ‘ ‘
7. संयोग चिन्ह
8. अपसारण चिन्ह 
9. लोप चिन्ह
10. दंड । , ।।  
11. स्वल्पविराम ,
12. अवग्रह  §
13. विकल्प चिन्ह  /
Punctuation Marks Chart in Marathi

विराम चिन्हे व त्यांची नावे इंग्रजीमध्ये | Punctuation Marks Name in English

No. इंग्रजी अर्थ विरामचिन्हे
1. Full Stop .
2. Semicolon ;
3. Colon :
4. Question Mark ?
5. Exclamation mark !
6. Quatation Mark ” ” , ‘ ‘
7. Hyphen
8. Em Dash
9. ellipsis
10. Pipe । , ।।  
11. Comma ,
12. Section sign §
13. Or Mark /
Punctuation Marks Chart in English

 

विराम चिन्हांची नावे व उदाहरणे मराठी मध्ये | Punctuation Marks Name & Examples in Marathi

 

1 . पूर्णविराम | Purn Viram Chinh ( . )

( अ ) एखादे वाक्य असेल आणि ते वाक्य पूर्ण झाले , असे दर्शवायचे असल्यास आपण त्या वाक्याच्या शेवटी ( . ) अशा प्रकारचा एक टिंब देतो . यालाच पूर्णविराम असे म्हटले जाते .

 

 • पूर्णविराम वाक्य मराठी
 1. भारत माझा देश आहे.
 2. सातारा हा सैनिकांचा जिल्हा आहे.
 3. तो माझा खूपच खास मित्र आहे.
 4. त्याने आज खूप आभ्यास केला.
 5. उद्यापासून सुट्टी आहे.

 

2 . अर्धविराम | Ardh Viram Chinh ( ; )

कोणतेही दोन लहान वाक्ये जोडताना उभयान्वीय अव्ययाच्या आधी ( ; ) या प्रकारच्या चिन्हाचा वापर केला जातो . यालाच अर्धविराम असे म्हटले जाते .

3 . स्वल्पविराम | Swalpviram Chinh ( , )

अ ) एकाच प्रकारातील अनेक शब्द , तसेच वाक्य लागोपाठ येत असल्यास शब्दाच्या शेवटी किंवा वाक्याच्या शेवटी ( , ) अशा प्रकारच्या चिन्हांचा वापर केला जातो . यालाच स्वल्पविराम असे म्हटले जाते .

ब ) संबोधन असे वेगळेपण दर्शवण्यासाठी .

4 . अपूर्ण विराम | Apurn Viram Chinh ( : )

जर एखादे वाक्य असेल आणि त्या वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यायचा असेल , तर ( : ) या चिन्हाचा वापर केला जातो . यालाच अपूर्णविराम असे म्हटले जाते .

5 . प्रश्नचिन्ह | Prashna Vachak Chinh ( ? )

एखादे वाक्य असेल आणि त्या वाक्यात , जर एखादा प्रश्न तयार होत असेल , तर त्या वाक्याच्या शेवटी ( ? ) अशा प्रकारचे चिन्ह दिले जाते . यालाच प्रश्नचिन्ह असे म्हटले जाते .

 • प्रश्नचिन्ह वाक्य मराठी
 1. तुझे नाव काय आहे ?
 2. तू काय काम करतोस ?
 3. आज किती दिनांक आहे ?
 4. आता किती वाजले आहेत ?
 5. तू कुठे आहेस ?

6 . उद्गारवाचक चिन्ह | Udgarvachak Chinh( ! )

अ ) एखादे वाक्य असेल आणि ते वाक्य  उद्गारार्थी असेल किंवा एखादा शब्द का असेल तर त्या शब्दाच्या शेवटी ( ! ) अशा प्रकारच्या चिन्हाचा वापर केला जातो. यालाच उद्गारवाचक चिन्ह असे म्हटले जाते .

ब ) जर एखाद्या वाक्यात उद्गारवाचक शब्द किंवा वाक्य येत नसेल , पण अशा प्रकारची भावना येत असल्यास त्या वाक्याच्या शेवटी अशा प्रकारच्या चिन्हांचा वापर केला जातो .

क ) एखाद्या वाक्यात जेव्हा तीव्र भावना व्यक्त करायचे असेल , त्यावेळी संबोधनना नंतर उद्गारवाचक चिन्हांचा वापर केला जातो .

7 . अवतरण चिन्ह | Avtaran Chinh ( ” ” ) ( ‘ ‘ )

अ ) एकेरी अवतरण चिन्ह | Ekeri Avataran Chinh( ‘  ‘ )

एखादे वाक्य असेल आणि त्या वाक्या मध्ये मन दिली जाते किंवा एखाद्या शब्दावर जोर द्यायचा असल्यास , तसेच एखाद्या पुस्तकाचे नाव देताना ( ‘  ‘ ) या चिन्हांचा वापर केला जातो . याच चिन्हाला एकेरी अवतरण चिन्ह असे म्हटले जाते .

ब ) दुहेरी अवतरण चिन्ह | Duheri Avataran Chinh ( ” ” )

एखादे वाक्य असेल आणि त्या वाक्य मध्ये एखाद्या व्यक्तीचे बोलत असतील , म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने बोललेली वाक्य असतील , तर यांना या चिन्हाने दर्शवली जातात . या चिन्हांना यांना दुहेरी अवतरण चिन्ह असे म्हणतात .

8 . संयोग चिन्ह | Sanyog Chinh( – )

वाक्यातील दोन शब्द जोडताना किंवा एखादे वाक्य लिहिताना अपुरे राहिले असल्यास खालील ओळी लिहिण्या अगोदर वरील ओळीतील उरलेल्या शब्दाच्या शेवटी हे चिन्ह दिले जाते . त्यालाच संयोग चिन्ह असे म्हटले जाते .

9 . अपसारण चिन्ह | Apasaran Chinh( —)

एखाद्या वाक्यातील शब्दाविषयी किंवा संकल्पनेविषयी त्या वाक्यात आलेले स्पष्टीकरण हे त्या उर्वरित शब्दा पासून वेगळे दर्शवण्यासाठी , या चिन्हाचा वापर केला जातो . यालाच अपसारण चिन्ह असे म्हटले जाते .

10 . लोप चिन्ह | Lop Chinh( … )

एखाद्या वाक्यातील अर्धवट सोडलेले किंवा विचार खंडित झालेले दर्शविण्यासाठी या चिन्हाचा वापर केला जातो . यालाच चिन्ह असे म्हटले जाते .

11 . दंड | Dand Chinh ( एकेरी । व दुहेरी ॥ )

आपण विविध प्रकारचे ओवी अभंग श्‍लोक पाहत असतो , यामध्ये असलेल्या ओवीचा किंवा आचरणाचा शेवट दर्शविण्यासाठी या चिन्हाचा वापर केला जातो . याच चिन्हाला दंड असे म्हटले जाते .

12 . अवग्रह | Avagrah Chinh(  § )

एखाद्या वाक्यात असलेल्या शब्दाचा उच्चार जर लांबवायचा असेल , तर त्या शब्दाच्या नंतर या चिन्हाचा वापर केला जातो . या चिन्हाला अवग्रह असे म्हटले जाते .

13 . विकल्प चिन्ह | Vikalp Chinh( / )

एखाद्या वाक्यात आलेल्या शब्दासाठी पर्याय दर्शवण्यासाठी या चिन्हाचा वापर केला जातो . या चिन्हाला विकल्प चिन्ह असे म्हटले जाते .


नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

 • विरामचिन्हे म्हणजे काय ?

  मित्रांनो विरामचिन्हे हे एखाद्या वाक्य मध्ये कोणत्या ठिकाणी थांबायचे आहे , कोणत्या ठिकाणी हा प्रश्न आहे , वाक्य कुठे संपते , कुठे उद्गार आहे , वाक्यात कोणत्या ठिकाणी किती थांबायचे या सर्व गोष्टी समजण्यासाठी या प्रकारची चिन्हे वापरली जातात . त्यांना विरामचिन्हे असे म्हटले जाते.

 

आपण काय शिकलो ?

मित्रांनो मी आशा करतो , कि ” Viram Chinh in Marathi List | विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार “ या विषयी जी काही माहिती तुम्हांला हवी होती , ती तुम्हांला नक्कीच मिळाली असेल .

विरामचिन्हे व त्याचे प्रकार हा लेख आवडला असेल , तर तुमच्या मित्र तसेच मैत्रिणींना देखील नक्कीच शेअर करा . जेणेकरून त्यांना देखील Viram Chinh in Marathi List व्यवस्तीत समजतील .

धन्यवाद…!!

TEAM IN MARATHI LEKHAK

beat mark